Dámske Šperky s.r.o.
Ružence s menom

Čo je to vlastne ruženec?

Čo je to vlastne ruženec?

Ruženec je najznámejšia modlitba rímskokatolíckej cirkvi. Modlitba pozostáva zo sekvencií Otčenáša, nasleduje desať modlitieb Zdravas Mária a ukončená je sláva Otcovi. Táto sekvencia sa nazýva desiatok.